KÝ HỢP ĐỒNG

Đất Lạc Hồng Viên là đất sổ đỏ lâu dài vĩnh viễn. Sau khi ký hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được nhưng giấy tờ như sau.

  • 01 bản hợp đồng mua bán.
  • 02 phiếu thu tiền.
  • 02 thẻ khách hàng.
  • 01 bản sao sổ đỏ dự án.
  • 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng khuôn viên phần mộ.

SỔ ĐỎ LẠC HỒNG VIÊN