KHUÔN VIÊN 100M2

 • Đồi: Nhiều đồi
 • Hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Nam, …
 • An táng:
  • Kim Quy: 14 phần mộ khô
  • Thổ – Mộc: 18 phần mộ khô hoặc 10 phần mộ ướt
  • Hỏa – Kim: 18 phần mộ khô
 • Giá: 
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi còn lại: 8 triệu-10 triệu/1m2
  • Đỉnh đồi: 14 triệu đến 15 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 150M2

 • Đồi: Nhiều đồi
 • Hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Nam, …
 • An táng:
  • Kim Quy: 18 phần mộ khô
  • Thổ – Mộc: 22 phần mộ khô hoặc 14 phần mộ ướt
  • Hỏa – Kim: 22 phần mộ khô
 • Giá: 
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi còn lại: 8 triệu-10 triệu/1m2
  • Đỉnh đồi: 14 triệu đến 15 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 200M2

 • Đồi: Nhiều đồi
 • Hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Nam, …
 • An táng:
  • Kim Quy: 20 phần mộ khô
  • Thổ – Mộc: 24 phần mộ khô hoặc 16 phần mộ ướt
  • Hỏa – Kim: 24 phần mộ khô
 • Giá: 
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi còn lại: 8 triệu-10 triệu/1m2
  • Đỉnh đồi: 14 triệu đến 15 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN LỚN HƠN 200M2

 • Đồi: Nhiều đồi
 • Hướng: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Nam, …
 • An táng: Tùy loại diện tích
 • Giá: 
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi còn lại: 8 triệu-10 triệu/1m2
  • Đỉnh đồi: 14 triệu đến 15 triệu/1m2