KHUÔN VIÊN 8,1M2

 • Đồi: Kim
 • Hướng: Đông Nam
 • An táng: tối đa 02 phần mộ khô (tro, cốt)
 • Kích thước: 2,8m x 2,9m
 • Giá: 12 triệu – 13 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 12M2

 • Đồi: Hỏa
 • Hướng: Đông Nam
 • An táng: tối đa 04 phần mộ khô (tro, cốt)
 • Kích thước: 3m x 4m
 • Giá: 8 triệu – 9 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 20M2

 • Đồi: Mộc
 • Hướng: Tây – Tây Bắc – Bắc
 • An táng: tối đa 04 phần mộ khô (tro, cốt) hoặc 02 phần mộ ướt (đào sâu chôn chặt 1 lần)
 • Kích thước: 4m x 5m
 • Giá: 8,5 triệu – 9,5 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 25M2

 • Đồi: Hỏa
 • Hướng: Tây Nam
 • An táng: tối đa 08 phần mộ khô (tro, cốt).
 • Kích thước: 5m x 5m
 • Giá: 9 triệu – 11 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 50M2

 • Đồi: Mộc – Kim Quy
 • Hướng: Tây Nam – Đông – Đông Nam – Nam – Tây – Tây Bắc
 • An táng: 
  • 50m2 Kim Quy: tối đa 10 phần mộ khô
  • 50m2 Đồi Mộc: tối đa 12 phần mộ khô hoặc 06 phần mộ ướt
 • Kích thước: 5m x 10m
 • Giá:
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi Mộc: 8 triệu – 10 triệu/1m2

KHUÔN VIÊN 70M2 – 75M2

 • Đồi: Mộc – Kim Quy – Kim
 • Hướng: Tây – Tây Nam – Tây Bắc – Đông Bắc – Đông
 • An táng: 
  • 70m2 Kim Quy: tối đa 14 phần mộ khô
  • 70m2 Đồi Mộc: tối đa 16 phần mộ khô hoặc 10 phần mộ ướt
  • 70m2 Đồi Kim: tối đa 16 phần mộ khô
 • Kích thước: 7m x 10m
 • Giá:
  • Kim Quy: 11 triệu – 13 triệu/1m2
  • Đồi Mộc – Kim: 8 triệu – 9 triệu/1m2