Ưu đãi đồi Thổ: Đóng trước 70% giá trị hợp đồng

/
Đồi Thổ Lạc Hồng Viên đã được mở bán với…